Lund er en lille idyllisk landsby på Sydstevns.

Byen består af gamle gårde og små fiskerhuse. Der er en lille havn, som i dag kun benyttes til hobbyfiskeri og til små lystbåde.

Fra Strandgaard har vi kun 150 m ned til havnen og når det blæser kan vi høre havets brusen og mærke duften af havet.

Om sommeren er det mulig at bade fra molen, hvilket især Gitte og børnebørn nyder.

Luftfoto

Lund havn.

Lund, set fra oven.

Strandgaard.

 

Det hvide omrids viser grundens afgrænsning til omgivelserne.

Den røde markering viser vor nyttehaves afgrænsning.

 

Vi glæder os  til sommer, selvom det giver noget arbejde, men den nydelse og fornøjelse det er at hente middagen oppe på marken

overstråler møjet og besværet..

Lund havn i aftensol.